Schematy opublikowane w wersji Alfa

Przede wszystkim jednym z największych problemów uniemożliwiających sfinalizowanie tych schematów była brakująca obudowa wymagana do podjęcia szeregu bardzo ważnych decyzji projektowych. W końcu, bardzo niedawno, wybrano ją i jest ona teraz w naszych rękach, torując drogę do osiągnięcia celu.

Obrazek z https://www.flickr.com/photos/curtiskennington/3642074604

W kwietniu poprosiliśmy o opinię na temat opublikowania niedokończonego dzieła lub czekania na schematy lepszej jakości. Zespół postanowił poczekać i „wysłał informacje (wersja robocza PDF schematów) tylko do 132 darczyńców, uprzejmie prosząc ich, aby nie publikowali tego nigdzie”.

Pod koniec czerwca odbyło się ważne spotkanie pomiędzy aCube i projektantem w celu omówienia sugestii naszego zespołu ds. sprzętu, a innym tematem było dostosowanie schematu do nowej obudowy. W rzeczywistości przygotowaliśmy kolejne kroki dla projektu PCB.

Tak więc mamy zmodyfikowany schemat blokowy, który może mieć w przyszłości jedynie kilka drobnych zmian.

PowerPC Notebook Block Diagram – czerwiec 2019

Obecnie projektant pracuje nad aktualizacją schematów. Zadanie to ma zakończyć w sierpniu.

W międzyczasie jako zespół główny zagłosowaliśmy ponownie w czerwcu i tym razem zdecydowaliśmy się opublikować PDF aktualnej wersji schematu. Nie zawiera aktualizacji, których oczekujemy w sierpniu.

Innymi słowy, schemat, który załadowaliśmy do naszego repozytorium, jest tą samą wersją przedpremierową, którą wysłaliśmy do darczyńców pod koniec marca 2019 r.. I należy zauważyć, że jest to wersja alfa. Jedyną różnicą w porównaniu z wersją darczyńców jest to, że zawiera ona niedawno wybraną licencję Open Hardware, czyli licencję Cern Open Hardware License 1.2 (Cern OHL).

Wybraliśmy Cern OHL, ponieważ jest on specyficzny dla otwartego sprzętu i obejmuje aspekty dotyczące produkcji sprzętu. Ma takie same efekty wirusowe jak inne licencje open source, ale bierze pod uwagę, że istnieje licencjodawca sprzętu i inny podmiot, który go produkuje.

Aktualna wersja schematu jest opublikowana w naszym repozytorium w gitlabie:

https://gitlab.com/oshw-powerpc-notebook/powerpc-laptop-mobo