Certyfikacja znaku CE sfinansowana! Nowa kampania dla części oprogramowania i rurek cieplnych

Jeszcze raz chcemy podziękować wszystkim za ogromne wsparcie i entuzjazm, jaki okazaliście podczas kampanii darowizn na rzecz znaku CE. Zakończyliśmy kampanię z łączną kwotą 12500 € (https://en.wikipedia.org/wiki/CE_marking), jest to dla nas ogromny kamień milowy i jesteśmy bardzo wdzięczni.

Finansując certyfikację znaku CE pokazaliście nam, że wierzycie w nasz projekt i naszą wizję stworzenia w pełni otwartej sprzętowo płyty głównej do notebooków opartej na alternatywnej architekturze procesora PowerPC.

Zakończyliśmy kampanię z kwotą o 4392 euro wyższą niż oczekiwaliśmy, a te dodatkowe pieniądze pokryją część dodatkowych i nieplanowanych kosztów, które ponieśliśmy w związku ze wzrostem cen komponentów elektronicznych i dodatkowymi kosztami trzech kart graficznych MXM (360 USD każda).

Certyfikat CE jest obowiązkowym wymogiem przy sprzedaży produktów elektronicznych w Unii Europejskiej. Gwarantuje on, że płyta główna naszego notebooka spełnia normy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska obowiązujące w UE. Bez niego ACube Systems nie byłby w stanie wprowadzić i sprzedawać naszego notebooka na rynku UE. Uzyskanie certyfikatu CE nie jest łatwym ani tanim procesem, ponieważ wymaga rygorystycznych testów, dokumentacji i kontroli jakości.

Metalowe rurki chłodzenia Legacy Slimbook Eclipse zostaną przeprojektowane

Proces certyfikacji CE można jednak przeprowadzić tylko wtedy, gdy produkt można uznać za całkowicie ukończony, a to oznacza, że płyta główna działa, metalowe rurki chłodzące są na miejscu, a wszystko jest zmontowane w wybranej obudowie slimbook Eclipse.

Bieżące działania

Płyta główna Tyche przeszła wszystkie kontrole elektryczne, a teraz kluczowe działania koncentrują się na procedurach inicjalizacji sprzętu.

Rampa rozruchowa została starannie skalibrowana, programując złożony układ scalony z pewną logiką (tj. rampy, progi napięcia, wewnętrzne sposoby działania regulatora PWM i tak dalej).

Złożone programowalne urządzenie logiczne (Complex Programmable Logic Device (CPLD) to układ FPGA Lattice LCMXO640C-3TN100C, który jest zaprogramowany do zarządzania wszystkimi podłączonymi do niego zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi (patrz schemat blokowy i schemat połączeń na stronie 15), zarządzania przerwaniami, danymi, odczytami rozruchowymi, ustawiania zasobów zgodnie z CPU i jest w stanie zresetować wszystkie urządzenia peryferyjne.

Nasza płyta główna Tyche podczas testów

Praca nad U-Bootem

Obecnie mały zespół wolontariuszy pracuje nad U-Bootem. Zdecydowaliśmy się na zakup debuggera JTAG, całkiem przydatnego narzędzia, które znacznie ułatwi debugowanie sprzętu.

Dowiedzieliśmy się, jak skonfigurować i zbudować U-Boot, a także skonfigurowaliśmy międzyprogramowy zestaw narzędzi PowerPC i powiązany z nim Device Tree Blob (dalej nazywany „drzewem urządzeń”, opisuje strukturę sprzętu), który służy do opisania fizycznej konfiguracji każdego komponentu sprzętowego dostępnego na płycie głównej. Możesz śledzić nasze próby, zaglądając na nasze strony GitLab. Zaczęliśmy od ponownej kompilacji naszej starej wersji binarnej U-Boot z 2019 roku, tej, której obecnie używamy na naszym devkicie NXP T2080RDB, a także próbując skompilować nowszą wersję U-Boot z głównej gałęzi waniliowej DENX bez naszych poprawek. Jesteśmy teraz uprzejmie wspomagani przez Maxa Tretene, tego samego faceta pracującego w ACube Systems, który kompiluje U-Boot dla ich płyt głównych, takich jak Sam440 lub Sam460ex. Max jest obecnie gotowy do wprowadzenia sprzętowego wsparcia dla kart graficznych AMD/ATI Radeon w U-Boot, (ndr: ostatnio powiedział nam, że jego wolny czas nie jest wystarczający, więc proponujemy mu pracę za wynagrodzeniem) bądźcie czujni na bardziej szczegółowe posty na ten temat. W nadziei na przyspieszenie rozwoju, na początku czerwca udostępniliśmy Maxowi Tretene nasz devkit NXP T2080RDB.

Chcemy podziękować oddanej małej grupie wolontariuszy, a zwłaszcza Maxowi Tretene za ich cenny wolny czas poświęcony na próbę skonfigurowania i skompilowania U-Boota, bardzo doceniamy ich obecność i wysiłek, nawet jeśli pomyślny wynik jeszcze nie nadszedł. Ponadto, bardzo doceniamy ofertę złożoną przez profesjonalnego inżyniera – która nie zostanie jeszcze ujawniona – który jest gotowy pracować dla nas nad U-Bootem za bardzo rozsądną kwotę.

Rozpoczęcie nowej kampanii pozyskiwania funduszy

Po wielu wewnętrznych dyskusjach zdecydowaliśmy się w końcu uruchomić nową kampanię zbiórki funduszy mającą na celu wsparcie i przyspieszenie wielu działań:

 1. Zakup debuggera JTAG
 2. Projekt rurek cieplnych do chłodzenia zarówno procesora, jak i karty graficznej;
 3. Prototyp rurki cieplnej pasującej do naszej obudowy Slimbook, wymóg przejścia do procesu certyfikacji CE;
 4. Opracowanie sterownika AMD/ATI Radeon dla U-Boota;
 5. Opracowanie sterownika urządzenia, aby w pełni wykorzystać każdy komponent sprzętowy płyty;
 6. Kompilacja niestandardowego pliku binarnego U-Boot z aktualnych źródeł DENX;
 7. Dostarczenie całego zestawu narzędzi do krzyżowej kompilacji U-Boota i drzewa urządzeń dla PowerPC;
 8. Dostarczenie dokumentacji szczegółowo opisującej wszystkie aspekty techniczne zarówno U-Boota, jak i drzewa urządzeń, tak aby każdy mógł zrozumieć, jak odbudować je od podstaw i jak je dostosować.

Podczas realizacji tych działań dołożymy wszelkich starań, aby zoptymalizować zarówno wsparcie zaangażowanych wolontariuszy (każda dodatkowa pomoc jest mile widziana!), jak i zakontraktowanych inżynierów oprogramowania.

W tej chwili mamy tylko przybliżone pojęcie o liczbie godzin płatnej pracy wymaganej do ukończenia U-Boota i ściśle powiązanego z nim drzewa urządzeń. Po przeprowadzeniu wewnętrznych badań, rozsądnym przybliżonym szacunkiem może być co najmniej 100 godzin, ale osiągnięcie celu może zająć więcej.

Nie mamy jeszcze formalnej wyceny projektu rurek cieplnych do chłodzenia zarówno procesora, jak i karty graficznej MXM. Podczas nieformalnej dyskusji z inżynierami elektronikami, którzy mają doświadczenie w projektowaniu i produkcji tych rurek cieplnych, oceniliśmy kwotę na około 10000 euro.

Podsumowując, tytuł następnej kampanii to „Rozwój komponentów oprogramowania i rurek cieplnych dla płyty głównej Tyche”, a jej koszty w rozbiciu są następujące:

 • Około 100 godzin pracy inżyniera (inżynierów) oprogramowania w celu dostosowania U-Boot, drzewa urządzeń i sterownika wideo AMD/ATI Radeon: 5000 euro
 • debugger JTAG: 1000 euro
 • projekt rurek cieplnych i produkcja 3 z nich dla trzech prototypów: 10000 euro

Szacowana kwota do zebrania w następnej kampanii to 16000 euro.

 1. Development of software components and heat pipes for the Powerboard Tyche

  €3,187.87 donated of €16,000.00 goal

Mamy nadzieję, że po raz kolejny pomożecie nam w tej ostatniej podróży. Jesteśmy tak blisko urzeczywistnienia tego: 64-bitowego, wielordzeniowego notebooka opartego na PowerPC, w pełni otwartego sprzętu z urządzeniami i interfejsami zgodnymi z dzisiejszymi standardami!