Postęp w projektowaniu PCB i oprogramowaniuAktualizacje schematów są transponowane do projektu płytki drukowanej

W lutym projektant przeanalizował przełącznik pakietów Pericom PI7C9X2G608GP PCIe przy bezpośrednim wsparciu personelu Pericom. Teraz przełącznik pakietów Pericom PCIe jest w pełni przetestowany i wszystkie niezbędne ustawienia zostały zakończone, więc projektant zakończył dołączanie wszystkich wymaganych informacji do zaktualizowanej wersji schematów i zaczyna rozwikływać PCB.

Projektant zaktualizował połączenia SerDes zgodnie z naszymi sugestiami, biorąc pod uwagę dostarczone przez nas notatki, więc wkrótce pojawi się nowa wersja schematów.

Arctic-Fox 27.10.1 PPC64 w naszym Repo

Główny kontrybutor Arctic-Fox – Riccardo Mottola – członek naszego stowarzyszenia Power Progress Community – wydał nowa wersję 27.10.1+b0 która skompilowaliśmy i dodaliśmy paczki do naszego Debian PPC64 repo. Riccardo powiedział: „Session Store, kod znacznie poprawiony w porównaniu do poprzednich wersji, ulepszenia wydajności zarówno silnika HTML, jak i nowego systemu kompilacji importowanego z Firefoksa. To wydanie jest zdecydowanie lepszym ulepszeniem w porównaniu do wersji 27.9.19 na samym początku”.

Arctic-Fox 27.10.1 PPC64 uruchomiony na T2080-RDB, to jest ten samy procesor na którym będzie w przyszłości działał nasz notebook.

Repozyterium przeniesione do naszej grupy Power Progress Community GitLab.

Stworzyliśmy grupę Gitlab o nazwie Power Progress Community i przenieśliśmy wszystkie nasze repozytoria gitlab pod https://gitlab.com/power-progress-community. Ważne jest, aby wiedzieć, że wszystkie adresy URL uległy zmianie i każde sklonowane repozytorium musi zostać ponownie bazowane. Jeśli sklonowałeś nasze repozytoria, powinieneś zaktualizować git remote origin.

Praca nad silnikiem Unreal Engine dla PowerPC64 Big Endian

Pracujemy nad portem UnrealEngine (UE) do PowerPC 64 Big Endian. Zaczęliśmy od opracowania wersji PowerPC64 Little Endian (PPC64le) i obecnie próbujemy skompilować źródła. Oryginalny port PPC64le dla UE 4.23 został opracowany przez Elvisa Dowsona i Raptor Engineering i można go znaleźć na stronie https://github.com/edowson/UnrealEngine/tree/4.23-ppc64le. Dostęp do źródeł UE4 wymaga zaakceptowania umowy EULA Epic Games, jak opisano w https://www.unrealengine.com/en-US/ue4-on-github.

Zmodyfikowaliśmy oryginalne skrypty w celu kompilacji dla PPC64 Big Endian, ale do tej pory nadal musimy rozwiązać wiele błędów przed wygenerowaniem działającego pliku binarnego. Nasz fork i gałąź ppc64 można znaleźć tutaj https://github.com/robyinno/UnrealEngine/tree/4.23-ppc64 (aby uzyskać dostęp należy zaakceptować umowę licencyjną Epic Games). Budujemy źródła przy użyciu maszyny wirtualnej Power9 dostarczanej przez Open OSU i OpenPower Foundation, a także na naszym zestawie deweloperskim NXP T2080-RDB przy użyciu niestabilnej wersji Debian PPC64 SID. Jeśli chcesz pomóc nam w naprawie błędów kompilacji, możesz zacząć od naszej UnrealEnginePPC64 Wiki, proszę skontaktuj się z nami.

Zrzut ekranu z trwającej kompilacji Unreal Engine na naszym zestawie deweloperskim NXP T2080-RDB, który ma ten sam procesor PPC64 Big Endian co nasz przyszły notebook.