Over Open Source Hardware

Naar het einde van het jaar zijn we beginnen na te denken over de mogelijkheid om ons moederbord Open Source Hardware (OSH) te maken. We hebben dit besproken met onze producent en we kwamen tot de conclusie dat dit een goed idee is. We denken dat het nu een goed moment is om de implicaties hiervan uit te leggen aan de hand van een paar vragen en antwoorden.

Wat is “open source” hardware?

Een volledige definitie van OSH kan je vinden op de OSHWA definition pagina. Om het hier een beetje korter te maken kunnen we zeggen dat OSH hardware is waarvan het ontwerp publiek gemaakt wordt en dus makkelijk beschikbaar is voor gebruik door andere projecten. De documentatie die bij de hardware komt moet lees vriendelijk zijn en andere projecten toestaan je project te recreëren. We spreken dus van bijvoorbeeld een PDF met elektrische schema’s tot aan de CAD bestanden die voor het project gemaakt zijn, samen met een gedetailleerde beschrijving. Verder moet alle firmware die door de onderdelen gebruikt wordt beschikbaar zijn als open source code.

Een probleem voor dit project is het proberen bereiken vaan 100% openheid. Een laptop gebruikt zeer veel onderdelen die door verschillende bedrijven zijn geproduceerd en waarvan velen firmware bevatten die niet open is. In veel gevallen moet je ook een NDA (Non-Disclosure Agreement) met fabrikanten (zoals NXP voor de processor) ondertekenen. De NDA bevat informatie die relevant is voor ons project, maar we niet mogen vrijgeven door de fabrikant.

De OSHWA refereert ook naar dit probleem. Volledig OSH wordt verkozen, maar dit is niet altijd praktisch mogelijk.

Wat is ons plan?

De bedoeling is zo open mogelijk te zijn. Alle CAD files zullen openbaar gemaakt worden, samen met alle mogelijke specificaties en documentatie. Alle firmware die we kunnen openbaar maken zullen ook vrij gegeven worden.

We zullen in de ontwikkeling ook de voorkeur geven aan hardware die als open source kan beschouwd worden zolang deze aan onze noden voldoet.

Waar staan we nu?

Zoals we een paar weken geleden hebben aangekondigd hebben we de voorbije zomer de Power Progress Community opricht. Vele leden van het project zijn bezig zich aan te sluiten aan de vereniging. (Je kan je via de website van de PPC ook aansluiten, lidmaatschap bedraagt jaarlijks 30 euro). Roberto leidt nu de vereniging en binnenkort kunnen we onze eerste NDA’s tekenen.

Power Progress Community Logo

We zijn ook nog bezig de exacte onderdelen van de notebook vast te leggen aangezien de lijst nog niet compleet is. Dit is echter het belangrijkste deel van het project en dat zal ook onze focus zijn voor het moment. Eenmaal deze compleet is zullen we het in een update melden. Kijk er al vast maar naar uit.