Samenwerking tussen de Power Progress Comunity en ACube Systems

De Power Progress Community stelt nu haar samenwerking met ACube Systems voor. ACube is een Italiaans bedrijf met ervaring met het fabriceren van PowerPC systemen en moederborden. ACube heeft als sinds het begin toegestemd om ons moederbord te fabriceren en we zijn hen dan ook dankbaar om ons transparant en open te zijn met het project, zoals het hoord bij open-source hardware. Anders zouden we de technische details van het project niet kunnen delen.

Power Progress Community collaboration with Acube Systems

ACube is tot dusver het enige bedrijf waar we mee samenwerken. We zouden deze samenwerking later willen  uitbreiden naar andere associaties en organisaties die onze waarden en doelen delen.

De Power Progress Community is een non-profit samengesteld door vrijwilligers die in de geest werken van open en vrij hard- en software. Het doel van onze organisatie is niet het verkopen van producten, maar het samenstellen van een groot genoege interessegroep om een fabricant aan te sporen het product te bouwen, de PowerPC Notebook is daar een voorbeeld van. Hiervoor zijn we aan het werken aan een crowdfunding campagne om het ontwerpen van de laptop te financiëren, samen met de eerste prototypes. De bedoeling is ook om open-source ontwikkelaars aan te sporen het PowerPC platform te ondersteunen.

ACube Systems S.r.l. is een authoriteit in de PowerPC wereld en is opgericht in januari 2007. Het hoofdoel van ACube is om innovatieve software en hardware te ontwikkelen dankzij hun in-house R&D team.

 

Over Open Source Hardware

Naar het einde van het jaar zijn we beginnen na te denken over de mogelijkheid om ons moederbord Open Source Hardware (OSH) te maken. We hebben dit besproken met onze producent en we kwamen tot de conclusie dat dit een goed idee is. We denken dat het nu een goed moment is om de implicaties hiervan uit te leggen aan de hand van een paar vragen en antwoorden.

Wat is “open source” hardware?

Een volledige definitie van OSH kan je vinden op de OSHWA definition pagina. Om het hier een beetje korter te maken kunnen we zeggen dat OSH hardware is waarvan het ontwerp publiek gemaakt wordt en dus makkelijk beschikbaar is voor gebruik door andere projecten. De documentatie die bij de hardware komt moet lees vriendelijk zijn en andere projecten toestaan je project te recreëren. We spreken dus van bijvoorbeeld een PDF met elektrische schema’s tot aan de CAD bestanden die voor het project gemaakt zijn, samen met een gedetailleerde beschrijving. Verder moet alle firmware die door de onderdelen gebruikt wordt beschikbaar zijn als open source code.

Een probleem voor dit project is het proberen bereiken vaan 100% openheid. Een laptop gebruikt zeer veel onderdelen die door verschillende bedrijven zijn geproduceerd en waarvan velen firmware bevatten die niet open is. In veel gevallen moet je ook een NDA (Non-Disclosure Agreement) met fabrikanten (zoals NXP voor de processor) ondertekenen. De NDA bevat informatie die relevant is voor ons project, maar we niet mogen vrijgeven door de fabrikant.

De OSHWA refereert ook naar dit probleem. Volledig OSH wordt verkozen, maar dit is niet altijd praktisch mogelijk.

Wat is ons plan?

De bedoeling is zo open mogelijk te zijn. Alle CAD files zullen openbaar gemaakt worden, samen met alle mogelijke specificaties en documentatie. Alle firmware die we kunnen openbaar maken zullen ook vrij gegeven worden.

We zullen in de ontwikkeling ook de voorkeur geven aan hardware die als open source kan beschouwd worden zolang deze aan onze noden voldoet.

Waar staan we nu?

Zoals we een paar weken geleden hebben aangekondigd hebben we de voorbije zomer de Power Progress Community opricht. Vele leden van het project zijn bezig zich aan te sluiten aan de vereniging. (Je kan je via de website van de PPC ook aansluiten, lidmaatschap bedraagt jaarlijks 30 euro). Roberto leidt nu de vereniging en binnenkort kunnen we onze eerste NDA’s tekenen.

Power Progress Community Logo

We zijn ook nog bezig de exacte onderdelen van de notebook vast te leggen aangezien de lijst nog niet compleet is. Dit is echter het belangrijkste deel van het project en dat zal ook onze focus zijn voor het moment. Eenmaal deze compleet is zullen we het in een update melden. Kijk er al vast maar naar uit.

We verwelkomen de Power Progress Community

We zijn trots om de Power Progress Community te kunnen aankondigen. De organisatie is opgericht in Italië, dus de statuten zijn oorspronkelijk in het Italiaans geschreven. Er wordt gewerkt aan een Engelse vertaling. De inhoud van de statuten werden begin juli besproken en na enkele productieve gesprekken en aanpassingen waren de statuten klaar voor de oprichting van de PPC. In diezelfde meeting kwamen we tot de naam “Power Progress Community” en we zijn nu nog bezig met een internet domein aan te vragen. De associatie werd eind juli geregistreerd.

community

Nu de organisatie wettelijk gevestigd is kunnen we andere organisaties en bedrijven als een entiteit benaderen en met hun te onderhandelen. De organisatie is ook wettelijk nodig om de crowdfunding campagne te kunnen beginnen.

En nu… een logo!

We zijn nu een wedstrijd aan het organiseren tijdens Augustus om een logo to ontwerpen voor de PPC. Iedereen is uitgenodigd om ons een voorstel in te zenden. We zijn juist de manier van inzenden nog aan het vastleggen. Hou de updated op deze website in de gaten als je geïnteresseerd bent om mee te doen.

En verder…

We hebben even geleden een survey gedaan om te kijken hoeveel mensen in de community het project willen steunen. 150 mensen hebben onze survey ingevuld en de meeste zijn geïnteresseerd om het project financieel te steunen. Verder is er nog een groep mensen die het project wil steunen als de specificaties van de laptop naar wensen is en dan was er nog een kleine groep die interesse toonde, maar geen intenties heeft om het project financieel te steunen.

Een paar weken geleden hebben we een update geplaatst over onze eerste Hardware vergadering. De groep is de laatste tijd zeer actief en we hebben een nieuwe vergadering gehad vorige week die focust op welke componenten we gaan kiezen. Ondertussen hebben we contacten met twee bedrijven die ons mogelijks een case kunnen voorzien voor de laptop. Dit is zeer belangrijk want het zal bepalen hoe ons moederbord ontwerp zal verlopen

Dat is alles voor deze update. We schieten goed op en de crowdfunding campagne komt dichterbij.

Verslag hardware vergadering

Op 13 Juni hadden we onze eerste meeting met de producent betreffende de onderdelen van de laptop. De eerste bespreking is goed verlopen maar er zijn nog enkele zaken die nog verder besproken moeten worden.

work

Ons team tijdens de vergadering 🙂

We zijn tot enkele overeenkomsten gekomen in termen van welke technologie we gaan gebruiken, welke we niet gaan gebruiken of over welke stukken we nog verder zullen moeten nadenken.

We hebben ook gesproken over de Southbridge chip, zoals AMD er maakt of andere chips om USB, SATA of M.2 aan te sturen.

Om duidelijk te zijn, we proberen chips te zoeken die ons toe staan een Free en Open Source moederboerd te fabriceren. We zoeken ook naar onderdelen die een goede ondersteuning genieten door GNU/Linux and andere besturingssystemen.

Hierna gaan ons bezig houden met de volgende taken:

  • TDP van de onderdelen nagaan
  • Prijs van de onderdelen onderzoeken
  • bijkomende onderdelen zoeken
  • Southbridge chips bekijken
  • SATA III chips onderzoeken
  • Een volledige lijst van onderdelen samenstellen

Welke software willen jullie zien op de GNU/Linux PowerPC laptop?

In lijn met ons idee rond transparantie geven we jullie een update rond onze activiteiten. We gaan een snel verslag geven van de voorbije maand en even vooruit kijken.

Om te beginnen willen we even melden dat we op het forum jullie hulp nodig hebben om de standaard set van applicaties te kiezen voor onze Linux distributie. We hebben al een eerste lijst samengesteld gegroepeerd per type applicatie en we hebben nog enkele suggesties die we in overweging nemen. We hebben natuurlijk al enkele bekende applicaties op onze lijst zoals LibreOffice, Iceweasel (Firefox), Gimp, Transmission, Calibre, enz… We nodigen jullie uit om het forum te bezoeken en ons jullie suggesties te geven.

 

Betreffende onze eerste financiering: we hebben onze op te halen bedrag opnieuw bekeken en we komen uit op € 55000. Het hoger bedrag komt door de kosten die we verwachten rond het certificeren van de laptop. Het doel blijft dit bedrag op te halen voor September 2016. De crowdfunding campagne zal de kosten van het design (dat we met een Vrij en Open Source hardware licentie zullen publiceren), de productie van vijf prototypes en het certificatieprocess dekken.

 

Om de crowdfunding campagne te kunnen lanceren moeten we eerst onze organisatie op poten zetten. We hebben gekozen voor een non-profit organisatie gebaseerd in Italië. We hopen de organisatie op het einde van deze maand in orde te hebben. Eens de organisatie in orde is zullen we iedereen die geïnteresseerd is om lid te worden een notificatie sturen. Dit zal het project vooruit helpen aangezien het zal zorgen voor fondsen voor kleinere kosten zoals het hosten van de website en presentatiemateriaal (flyers en dergelijke). Meer details volgen nog.

Iceweasel browser

 

Deze maand zullen we verder bespreken welke hardware we gaan gebruiken. We hebben een lijst met mogelijke onderdelen, maar we moeten zeker zijn dat we de juiste keuzes maken. De keuzes van de onderdelen zullen ook afhangen van de dimensies van de chassis. Het is mogelijk dat dimensies binnenkort zullen meegedeeld worden, maar we kunnen nog geen garanties geven. We nodigen jullie nogmaals uit om naar het hardware forum te gaan om ons jullie mening te geven.

En om af te sluiten: iemand op het forum vroeg ons naar onze aanwezigheid op sociale media. Je kan ons vinden op de volgende sites:

Dat is het voor deze update. Denk eraan dat elke mening en idee onze gemeenschap kunnen helpen. aboneer je op onze nieuwsbrief als je dit nog niet gedaan hebt en bezoek ons forum.

http://forum.powerpc-notebook.org/