We verwelkomen de Power Progress Community

We zijn trots om de Power Progress Community te kunnen aankondigen. De organisatie is opgericht in Italië, dus de statuten zijn oorspronkelijk in het Italiaans geschreven. Er wordt gewerkt aan een Engelse vertaling. De inhoud van de statuten werden begin juli besproken en na enkele productieve gesprekken en aanpassingen waren de statuten klaar voor de oprichting van de PPC. In diezelfde meeting kwamen we tot de naam “Power Progress Community” en we zijn nu nog bezig met een internet domein aan te vragen. De associatie werd eind juli geregistreerd.

community

Nu de organisatie wettelijk gevestigd is kunnen we andere organisaties en bedrijven als een entiteit benaderen en met hun te onderhandelen. De organisatie is ook wettelijk nodig om de crowdfunding campagne te kunnen beginnen.

En nu… een logo!

We zijn nu een wedstrijd aan het organiseren tijdens Augustus om een logo to ontwerpen voor de PPC. Iedereen is uitgenodigd om ons een voorstel in te zenden. We zijn juist de manier van inzenden nog aan het vastleggen. Hou de updated op deze website in de gaten als je geïnteresseerd bent om mee te doen.

En verder…

We hebben even geleden een survey gedaan om te kijken hoeveel mensen in de community het project willen steunen. 150 mensen hebben onze survey ingevuld en de meeste zijn geïnteresseerd om het project financieel te steunen. Verder is er nog een groep mensen die het project wil steunen als de specificaties van de laptop naar wensen is en dan was er nog een kleine groep die interesse toonde, maar geen intenties heeft om het project financieel te steunen.

Een paar weken geleden hebben we een update geplaatst over onze eerste Hardware vergadering. De groep is de laatste tijd zeer actief en we hebben een nieuwe vergadering gehad vorige week die focust op welke componenten we gaan kiezen. Ondertussen hebben we contacten met twee bedrijven die ons mogelijks een case kunnen voorzien voor de laptop. Dit is zeer belangrijk want het zal bepalen hoe ons moederbord ontwerp zal verlopen

Dat is alles voor deze update. We schieten goed op en de crowdfunding campagne komt dichterbij.

Verslag hardware vergadering

Op 13 Juni hadden we onze eerste meeting met de producent betreffende de onderdelen van de laptop. De eerste bespreking is goed verlopen maar er zijn nog enkele zaken die nog verder besproken moeten worden.

work

Ons team tijdens de vergadering 🙂

We zijn tot enkele overeenkomsten gekomen in termen van welke technologie we gaan gebruiken, welke we niet gaan gebruiken of over welke stukken we nog verder zullen moeten nadenken.

We hebben ook gesproken over de Southbridge chip, zoals AMD er maakt of andere chips om USB, SATA of M.2 aan te sturen.

Om duidelijk te zijn, we proberen chips te zoeken die ons toe staan een Free en Open Source moederboerd te fabriceren. We zoeken ook naar onderdelen die een goede ondersteuning genieten door GNU/Linux and andere besturingssystemen.

Hierna gaan ons bezig houden met de volgende taken:

  • TDP van de onderdelen nagaan
  • Prijs van de onderdelen onderzoeken
  • bijkomende onderdelen zoeken
  • Southbridge chips bekijken
  • SATA III chips onderzoeken
  • Een volledige lijst van onderdelen samenstellen