O Open Source Hardware

Pod koniec ostatniego roku zaczęliśmy rozważać możliwość, żeby nasza płyta główna stała się otwarta (OSH – Open Source Hardware). Po przedyskutowaniu pomysłu z producentem sprzętu obie strony zgodziły się, że to będzie dobre. Ogłosiliśmy to nowe wyzwanie na początku roku, a teraz naszym zdaniem jest idealny czas, aby wyjaśnić konsekwencje udostępnienia projektu płyty głównej jako Open Source Hardware. Aby wyjaśnić to lepiej, podamy informacje w formie odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań.

Co to jest Open Source Hardware?

Trudno wyjaśnić co to jest OSH. Pełne i szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć na stronie definicji OSHWA, ale upraszczając  można powiedzieć, że OSH jest wykonaniem sprzętu w taki sposób, że jego konstrukcja jest publicznie dostępna. Nie tylko że dostarczona dokumentacja pozwala zrozumieć i odtworzyć urządzenie w sposób przyjazny, jeśli chodzi o umożliwienie jego edycji i ulepszeń. Dlatego plik PDF zawierający schematy nie wystarcza do opisania urządzenia sprzętowego jako „open hardware”. Otwarty projekt sprzętu musi zawierać kompletny zestaw plików CAD i opis, umożliwiając na przykład edycję obwodów. Oczywiście jeśli firmware jest niezbędny dla prac nad sprzętem powinien być także dostępny jako open source.
 
Problemem dla projektów takich jak nasz jest osiągniecie pełnego stopnia otwartości. Notebook wykorzystuje wiele elementów które są tworzone przez firmy trzecie i, jak można sobie wyobrazić, prawie wszystkie z nich są w ramach własnych licencji. W wielu przypadkach jeśli chcesz z nich korzystać trzeba podpisać umowę NDA z ich wytwórcą (na przykład NXP dla procesora PPC). Ponadto podpisanie NDA oznacza, że nie może ujawnić konkretnych fragmentów informacji w odniesieniu do tej pozycji.

OSHWA również odnosi się do tego konkretnego problemu wyjaśniając proces przyznawania certyfikatu do sprzętu dla osiągnięcia statusu bycia „open hardware”:

„Jednak to nie musi oznaczać, że cały projekt musi być open source. Gdyby twórcy stosowali zamknięte składniki osób trzecich poza ich kontrolą, nie są w stanie – i dlatego nie jest to wymagane – zapewnić by te komponenty były open source. Choć zdecydowanie wolimy używać otwartych komponentów tam, gdzie to możliwe, OSHWA rozumie rzeczywistość, która nie zawsze daje takie możliwości.”

Więc, co mamy w planach?

Chcemy być jak najbardziej otwarci. Będziemy publikować wszystkie pliki CAD, specyfikacje i wszelkie inne dokumenty który w jakiś sposób mogłoby być użyteczne. Oczywiście będziemy dzielić się naszym kodem źródłowym (firmware i sterowniki). Z drugiej strony nie będziemy dodawać do zasobów publicznych jakichkolwiek rzeczy objętych NDA.

Jeszcze jedno co zrobimy to dać pierwszeństwo na którykolwiek ze składników, który mógłby zostać uznany za open source, jeśli realizuje to, czego potrzebujemy. Jednak musimy być też praktyczni, więc możemy wybrać inny komponent jeżeli temu „open source hardware” brakuje pożądanej cechy.

Wreszcie, gdy jesteśmy w tym procesie?

Jak ogłosiliśmy kilka tygodni temu (news moc rozwoju w społeczności) tego lata zawiązaliśmy stowarzyszenie, a członkowie projektu są obecnie w trakcie przystąpienia do niego wypełniając naszą aplikację członkowską i wnosząc roczną opłatę członkowską (30 Euro). Roberto obecnie przewodniczy stowarzyszeniu i wkrótce będziemy mieli pierwsze umowy NDA podpisane.
Logo stowarzyszenia Power Progress Community

Logo stowarzyszenia Power Progress Community

Innym ważnym punktem jest szybkie wypełnienie listy komponentów sprzętowych komputera PPC. Wybór tych składników nie jest całkiem jeszcze zakończony, ale teraz czuję że ten aspekt projektu jest najważniejszy, więc jest obecnie naszym głównym celem. Gdy lista komponentów sprzętowych zostanie sfinalizowana wydamy te informacje w innej aktualizacji projektu. Sprawdź stronę w niedalekiej przyszłości.

„Power Progress Community” jest tutaj

Z dumą informujemy, że nasze stowarzyszenie zostało utworzone. Jak zapewne wiesz, jest to organizacja włoska, więc oryginalny statut jest napisany w języku włoskim i staramy się mieć angielskie tłumaczenie. Zawartość tego dokumentu została omówiona na początku lipca, rozmowy były bardzo owocne i po pewnych modyfikacjach mieliśmy statut gotowy do utworzenia stowarzyszenia. Ponadto w tym spotkaniu zatwierdzono jego nazwę, a teraz jesteśmy na etapie utworzenia nowej domeny internetowej zgodnej z nią. Po uzgodnieniu tego wszystkiego, stowarzyszenie zostało ostatecznie zarejestrowane pod koniec lipca.

Power Progress Community

Fakt ten jest dla nas bardzo ważny, ponieważ pozwala nam kontaktować się z innymi organizacjami i firmami jako prawdziwy podmiot, i daje nam możliwość podpisania umów dowolnego typu. Co więcej, stowarzyszenie ma osobowość prawną i możemy zacząć kampanię finansowania.

A teraz … musimy mieć logo

Organizujemy konkurs w sierpniu, aby wybrać logo Power Progress Community. Każdy jest zaproszony, aby wysłać nam obraz ale my decydujemy o wyborze. Zaglądaj na tę stronę jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem.

Większa aktywność wśród zainteresowanych

Kontynuując tę aktualizację, robiliśmy badania, aby sprawdzić, w jaki sposób Wspólnota chce wspierać ten projekt. Ponad 150 osób wypełniło ankietę, a większość z nich wykazuje zainteresowanie dofinansowaniem projektu Ponadto, istnieje grupa osób, która przyczyni się tylko wtedy, gdy ostateczna specyfikacja notebooka sprosta ich oczekiwaniom. Wreszcie, bardzo mała grupa wykazała jedynie zaciekawienie projektem bez zamiaru wspierania.

Kilka tygodni temu pisaliśmy post wyjaśniający nasze pierwsze spotkanie grupy sprzętowej. Dobrą wiadomością jest to, że ta grupa jest bardzo aktywna w ostatnich dniach, zorganizowaliśmy kolejne spotkanie w ubiegłym tygodniu koncentrując się na tym jakie składniki mogą być bardziej otwarte i realizujące nasze wymagania. W związku z tym podtrzymujemy rozmowy z dwoma firmami, które mogą dostarczyć nam obudowy. Jest to kluczowy punkt, ponieważ określa, jak płyta zostanie zaprojektowana.

To prawie wszystko, posuwamy się naprzód i kampania crowdfunding jest blisko.

(Od tłumacza: jak łatwo zauważyć wybrana nazwa układa się w skrót PPC. Dlatego, jak również z powodu że jest to nazwa własna stowarzyszenia, zostało to nieprzetłumaczone. 'Power Progress Community ’ dosłownie oznacza „moc postępu społeczności”).