Nasze przemówienie na Open Source Summit. Pozostało 15 dni na przekazanie 2600 euro.

Nasz projekt płyty głównej PPC64

Wstępny termin Fazy1B to 18 listopada, więc pozostały dwa tygodnie na przekazanie pozostałych 2600 euro. Jeśli osiągniemy cel, płytka drukowana z symulacją magistrali SI powinna być gotowa do połowy grudnia.

W tym przypadku przed końcem 2020 roku rozpoczynamy prace nad produkcją Prototypów wraz z Akcją Darowizny Prototypów.

Musimy nadać nazwę płycie głównej, sugestie pozostają otwarte jeszcze przez kilka dni na naszym forum

Nasze sugestie dotyczące licencji Open Hardware i endianness na OSS 2020

Rozmawialismy o Cern Open Hardware License i endianiźmie na konferencji Open Source Summit + Embedded Linux w Europie 27 października 2020 r.

Cern Open Hardware License

Dlaczego nie licencja na oprogramowanie, taka jak GPL?
Licencje na sprzęt są specyficzne dla sprzętu, więc są napisane przy użyciu odpowiednich słów: producent, urządzenia, narzędzie CAD…

Dlaczego wybieramy CERN Open Hardware License v1.2?
Uważamy, że zapewnia lepszą ochronę licencjodawcy w porównaniu z innymi licencjami sprzętowymi, takimi jak licencje TAPR Open Hardware

Kim więc jest licencjodawca i licencjobiorca?
– W naszym projekcie my (Power Progress Community) jesteśmy licencjodawcą
… A licencjobiorca jest producentem sprzętu.
Licencjobiorca może produkować lub dystrybuować Produkty
– Licencjobiorca może modyfikować naszą pracę, ale modyfikacja musi być dostępna na tej samej lub równoważnej licencji
Licencjodawca jest chroniony
– Jakość i odpowiedzialność za sprzęt należą do licencjobiorcy

Inne ważne uwagi
– Oprogramowanie układowe, sterowniki i inne oprogramowanie wymagałyby ich własnej licencji
– Własność intelektualna należy do licencjodawcy
– Dokumentacja musi być dostarczona w odpowiednim formacie do modyfikacji (za pomocą narzędzia CAD)

Continue reading

PCB! Un circuito Stampato per un Felice Anno Nuovo!

Pubblicati gli schemi sorgente di Orcad

Alla fine di agosto del 2019 abbiamo pubblicato la prima versione degli schemi in formato pdf. Poi, ad ottobre, abbiamo caricato la seconda versione e successivamente il 13 novembre abbiamo rilasciato la fonte Orcad, realizzando ciò che avevamo promesso.

Gli schemi sorgenti in EDIF sono stati pubblicati e pronti per essere convertiti in KiCad

Ora li abbiamo esportati anche in formato EDIF, per rendere più semplice ai nuovi volontari convertirli in formato Kicad. Per convertire da EDIF a Kicad abbiamo trovato gli strumenti di edif2kicad https://github.com/svn2github/edif2kicad ma siamo sicuri che troverai altri strumenti, o addirittura sarai in grado di crearne uno nuovo.

Creazione di OpenStack Debian 10 PPC64 Big Endian

Continue reading

PCB for a Happy New Year!

Orcad Source Schematics Published

At the end of August of 2019 we published the first version of the schematics in pdf format. Then, in October we uploaded the second version and after that the 13th of November we released the Orcad source, accomplishing what we promised.

Schematics Source in EDIF published and ready to be converted to KiCad

Now we have exported it even to EDIF format, to make easier for new volunteers to convert it to Kicad Format. To convert from EDIF to Kicad we have found edif2kicad tools  https://github.com/svn2github/edif2kicad but we are sure you will find other tools or even you will be able to create a new one

OpenStack Debian 10 PPC64 Big Endian created

Continue reading